Mẫu số: 02/NĐAT

                                                                                     (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC 

                                                                                                ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

 

                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                             TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT

                                                        (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân)

                                                         [01]  Kỳ tính thuế: Năm ...

                                       [02]  Lần đầu:   *              [03]  Bổ sung lần thứ:   *

[04] Tên người nộp thuế:.........................................................................................

[05] Mã số thuế.........................................................................................................

[06] Địa chỉ: .............................................. Phường/xã:...................................................

     Quận/huyện: ....................................... Tỉnh/Thành phố:............................................

[07] Điện thoại: .................................[08] Fax: ...........................[09] Email:...................

[10] Đại lý thuế (nếu có) :........................................................................................

[11] Mã số thuế: ......................................................................................................

[13] Quận/huyện:..........................                  [14] Tỉnh/Thành phố: ..............................

[15] Điện thoại:............................      [16] Fax: .....................  [17] Email:.......................

[18] Hợp đồng đại lý thuế số:.......................................................ngày............................  

[19] Địa chỉ thửa đất chịu thuế:.................................[20] Phường/xã: ............................

[21]  Quận/huyện: .............................................[22] Tỉnh/Thành phố: ............................

[23]  Vị trí thửa đất chịu thuế: .........................................................................................

[24]  Diện tích đất chịu thuế:...........................................................................................

[25] Đất đô thị: ..............................................................................................................    

[26] Đất vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông và ven trục giao thông chính: ..........    

[27] Đất nông thôn: .........................................................................................................         

[28] Số tầng nhà trên thửa đất chịu thuế (ghi số tầng nhà của nhà nhiều tầng trên thửa đất chịu thuế):

........................................................................................................................................

[29] Vị trí tầng của người nộp thuế:.................................................................................

[30] Thuộc diện miễn, giảm thuế nhà, đất: ......................................................................

[31] Tháng bắt đầu chịu thuế:..........................................................................................

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.  

                                                                                               Ngày......tháng.....năm.........

                                                                                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:..................                                         Ký; ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:............

Ghi chú:

- Mỗi tờ khai dùng cho một thửa đất

- Người nộp thuế được miễn, giảm thuế nhà đất theo quy định tại ....(ghi rõ điều, khoản, tên văn  bản pháp quy quy định trường hợp được miễn, giảm thuế)

- Chỉ tiêu diện tích đất chịu thuế: Chỉ ghi diện tích chịu thuế nhà, đất theo quy định tại các văn bản pháp quy về thuế nhà đất. Trường hợp thửa đất có một phần chịu thuế nhà đất, một phần chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp hoặc tiền thuê đất thì chỉ ghi diện tích phần chịu thuế nhà đất. Trường hợp người nộp thuế có đất sử dụng chung với người khác thì ghi phần diện tích mà người nộp thuế có trách nhiệm nộp thuế.

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

                                                 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer