Nghị Quyết

Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS.

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn một số tình tiết định khung hình phạt tội mua bán người áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật hình sự.

Nghị quyết 01/2013 NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo

Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 9/6/2000 về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer