BIỂU MẪU

Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TÂN TRANG (Kèm theo Nghị định số 66/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ)

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE (Mẫu số C70a-HD (Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính)

Ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Mẫu số: 02-1/HT (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Hiện nay, Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

Hiện nay, Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo mã số thuế mới nhất theo Mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC như sau:

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt hè mới nhát 2024

điểm b khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer