BIỂU MẪU

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP như sau:

Tôi xin cam đoan bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký nêu trên và thực hiện đúng các qui định của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ qui định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư hướng dẫn số 09/2005/TT-B

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị cấp bản sao chứng chỉ đào tạo từ sổ gốc trong trường quân đội được quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 63/2022/TT-BQP

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất năm 2023 sẽ được thực hiện theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Vì vậy, để hạn chế kéo dài thời gian và giải quyết yêu cầu ly hôn của tôi được nhanh chóng, sớm ngày giải thoát cho chúng tôi, tôi kính mong quý Tòa chấp thuận không tiến hành hòa giải trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng/vợ tôi là ……………..……… và nhanh chóng giải quyết việc ly hôn của chúng tôi.

Mẫu Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư 12/2015/TT-BTC. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất là mẫu đơn yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai (Mẫu số 01/PYC) ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Mẫu số 04.CĐ Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP như sau:

HỢP ĐỒNG BA BÊN (Về quản lý và xử lý tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai)

Mẫu số 01 (dùng cho bị can/bị cáo là người trên 18 tuổi)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer