BIỂU MẪU

Mẫu TK1-TS - mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam) (Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

Ngày 10/01/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Hiện nay, mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông được sử dụng là Mẫu TK05 ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá (kèm theo Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Hiện nay mẫu đơn đề nghị thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được ban hành kèm theo phụ lực Thông tư 32/2022/TT - BNNPTNT

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Hiện nay, mẫu thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

Hiện nay mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định theo Mẫu số 04 tại Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Hiện nay, mẫu đơn (tờ khai) cấp giấy thông hành được sử dụng theo Mẫu M01 ban hành kèm theo Nghị định 76/2020/NĐ-CP

Hiện nay, Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, mẫu tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer