Biểu Mẫu Luật Hình Sự

Tôi tên là: … Sinh ngày: …/…/… CMND số: … cấp ngày … tại …

Mẫu số 01 (dùng cho bị can/bị cáo là người trên 18 tuổi)

Mẫu đơn xin trích sao giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Đơn xin sao lục bản án (Quyết định)

Mẫu thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mới nhất theo NĐCP Mẫu số: 40 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

Mẫu số: 41 BH theo TT số 61/2017/TT-BCAngày 14/12/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu đề nghị thay thế biện pháp ngăn chặn

Mẫu thông báo về việc giao nhận người thân thích của người bị tạm giam/tạm giữ mới nhất theo TT số 61/2017/TT-BCA/ Mọi thắc mắc hoặc quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 19006243

Mẫu biên bản về việc đặt tiền để đảm bảo Mẫu số: 37 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer