Biểu Mẫu Doanh Nghiệp

Mẫu số 01/ĐNMTP tại NGHỊ ĐỊNH 125/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

Mẫu số: 02/HT (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số: 01/HT (Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Dưới đây là mẫu phương án cắt giảm nhân sự, doanh nghiệp có thể tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Đơn đề nghị cấp/điều chỉnh/cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại được ban hành kèm theo Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương

Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất 2024 là Mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Người học phải hoàn trả cho Công ty toàn bộ Chi phí đào tạo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, được tính trên tổng Thời hạn đào tạo thực tế mà Người học nghề đã được đào tạo cùng với việc bồi thường các tổn thất hợp lý khác được xác định vào thời điểm đó khi xảy ra một trong các trường hợp như sau:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài (Mẫu số 02 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành).

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đang thực hiện theo Mẫu số 03 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer