Biểu Mẫu Doanh Nghiệp

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Hiện nay, Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, mẫu tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định về mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo Phụ lục IX như sau:

Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT:

Hiện nay, mẫu giấy đề nghị đăng ký giao dịch cổ phiếu theo Mẫu số 36 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón được quy định tại phụ lục I Nghị định 84/2019/NĐ-CP

Hiện nay mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được quy định tại phụ lục 1 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

Giấy phép FLEGT là văn bản do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp để xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất lô hàng gỗ (trừ lô hàng sản xuất từ gỗ sau xử lý tịch thu) sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là EU) theo các quy định tại Nghị định này, Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (sau đây viết tắt là VPA/FLEGT) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

Mẫu đề nghị cấp/ cấp đổi/cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer