Biểu Mẫu Doanh Nghiệp

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép (nhập khẩu/xuất khẩu) tiền chất công nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Hiện nay, văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất có điều kiện trong trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BTC

Mẫu đơn đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Văn bản đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Hiện nay Mẫu bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đang được sử dụng là mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Hiện nay mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật được ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật được ban hành kèm theo Phụ lục XXIX Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015

Tờ khai này chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân trong tháng/quý, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2015 /TT-BNNPTNT

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer