Biểu Mẫu Luật Dân Sự

MẪU TỜ KHAI CẤP/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP VỀ TUYỂN DỤNG VÀ CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI (Kèm theo Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ)

Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Hiện nay, mẫu phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp được quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTP - Mẫu số 04/XĐK

Theo Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.

Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức giới thiệu việc làm, cụ thể như sau

Trách nhiệm của bên A. - Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe đúng chất lượng và thời gian. - Giấy tờ liên quan tới xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe. - Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

Mẫu giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đang được sử dụng là mẫu NA11 ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

Hiện nay mẫu đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ( NA3) được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Nếu một Bên vi phạm Hợp đồng này, Bên bị vi phạm sẽ gửi văn bản yêu cầu Bên vi phạm khắc phục. Nếu Bên vi phạm không khắc phục hoặc không thể khắc phục vi phạm đó trong thời theo yêu cầu của Bên bị vi phạm kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm, Bên vi phạm phải chịu phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp Đồng bị vi phạm và chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên bị vi phạm những thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh do hành vi của Bên vi phạm.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer