Biểu Mẫu Luật Dân Sự

Hiện nay, mẫu đơn yêu cầu thi hành án cấp dưỡng được cập nhật tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp (Mẫu số D 04-THADS).

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

Hiện nay, Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình theo Thông tư 09/2016/TT-BXD như sau:

MẪU TỜ KHAI CẤP/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP VỀ TUYỂN DỤNG VÀ CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI (Kèm theo Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ)

Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Hiện nay, mẫu phiếu yêu cầu xóa đăng ký thế chấp được quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTP - Mẫu số 04/XĐK

Theo Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.

Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức giới thiệu việc làm, cụ thể như sau

Trách nhiệm của bên A. - Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe đúng chất lượng và thời gian. - Giấy tờ liên quan tới xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe. - Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer