Biểu Mẫu Luật Dân Sự

Văn bản đề nghị công nhận hương ước, quy ước được quy định tại PHỤ LỤC kèm theo Nghị định số 61/2023/NĐ-CP Ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ

Mẫu đơn trình báo làm mất giấy tờ tùy thân

Hiện nay mẫu đơn đề nghị tái thẩm vụ án dân sự được sử dụng là Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Hiện nay mẫu hợp đồng thuê nhà ở công vụ được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD

Hiện nay mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ được bạn hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau

Mấu hợp đồng thuê phòng trọ, nhà trọ mới nhất

Mẫu hợp đồng dịch vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công áp dụng từ ngày 20/06/2023 được ban hành kèm theo Thông tư số 5/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Mẫu 01B-HSB (Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe) mới nhất áp dụng từ 1/5/2019 theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Mẫu tờ khai đề nghị đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam theo mẫu TP/QT-2020-TKXĐCQTVN ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BTP như sau:

Mẫu giấy ủy quyền nhờ người khác lấy hộ giấy tờ xe do vi phạm giao thông

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer