Biểu Mẫu Lao Động

Ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Ban hành kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

điểm b khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bản cam kết chưa từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại trẻ em của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH .

Hiện nay, mẫu văn bản đề nghị sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc được quy định cụ thể tại Quyết định 1842/QĐ-LĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 01/12/2023, công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Hiện nay, Mẫu giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mới nhất sẽ thực hiện theo Mẫu số 02/PLI ban hành kèm theo Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2019 cũng không quy định Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, cần tham khảo mẫu sau

Ban hành Kèm theo Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP (Kèm theo Văn bản số…….. ngày …..tháng....năm.... của cơ sở (2)……)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer