Biểu Mẫu Đất Đai

Nay tôi làm đơn này, xin ........................................................... xác nhận thửa đất trên đang đang được sử dụng cư trú ổn định lâu dài, không có tranh chấp, khiếu nại, không nằm trong quy hoạch, không bị thế chấp, bảo lãnh, bị kê biên để đảm bảo để thi hành án và đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoặc thực hiện các giao dịch......

. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A): Cơ sở dữ liệu ………………………….. thuộc ......................................................... Đại diện ...................................................................................................................

Mẫu đơn xin xác nhận đất không quy hoạch được sử dụng khi người dân làm các thủ tục liên quan đến giao dịch đất đai hoặc cấp Sổ đỏ cho đất. Có thể tham khảo mẫu dưới đây:

Giấy cam kết không có tranh chấp đất đai mới nhất

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất năm 2023 sẽ được thực hiện theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất là mẫu đơn yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai (Mẫu số 01/PYC) ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Hiện hành, mẫu thông báo thu hồi đất (mẫu số 07) được ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BTNMT:

Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất năm 2023

Mẫu số 07 về Thông báo thu hồi đất tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer