Biểu Mẫu Đất Đai

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất năm 2023 sẽ được thực hiện theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất là mẫu đơn yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai (Mẫu số 01/PYC) ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Hiện hành, mẫu thông báo thu hồi đất (mẫu số 07) được ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BTNMT:

Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất năm 2023

Mẫu số 07 về Thông báo thu hồi đất tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

Hiện nay mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi Ủy ban nhân dân

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ (CHO THUÊ LẠI) QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT được ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer