Giấy Phép Con

Công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng (loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng). Hoạt động tài chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2020.

Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng (bao gồm cả giấy phép điều chỉnh) cho nhà thầu nước ngoài thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn của 02 tỉnh trở lên thì cơ quan có thẩm quyền cấp là Sở Xây dựng thuộc địa phương nơi nhà thầu nước ngoài dự kiến đặt văn phòng điều hành.

Câu hỏi: Năm 2005, tôi có mở công ty hoạt động dịch vụ việc làm làm, tuy nhiên trong quá trình chuyển văn phòng, công ty tôi đã sơ suất làm mất Giấy phép hoạt động. Nay, tôi mong muốn xin cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp của mình. Vậy cho tôi hỏi: Tôi muốn xin cấp lại Giấy phép sau đó gia hạn Giấy phép thì có được không? Nếu được thì cần chuẩn bị hồ sơ gì? Tôi xin cảm ơn.

Cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu tiên đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép hoạt động: Giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh phải được điều chỉnh khi có sự thay đổi các yếu tố sau đây: a) Thay đổi tên, địa chỉ (không thay đổi địa điểm), thời gian làm việc;

Từ ngày 01/07/2024, Luật Viễn thông 2023 chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế cho Luật Viễn thông 2009.

Ngày 12/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

tôi dự định mở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vào tháng 07/2024, cụ thể là phòng khám đa khoa do tôi là người chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật chính tại phòng khám. Vậy, cho tôi hỏi: Điều kiện cần để được cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa là gì? Quy trình thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Kính chào Công ty Luật TNHH Sao Việt, doanh nghiệp của tôi hiện tại chủ yếu kinh doanh dịch vụ lữ hành. Nay, tôi đã thành lập công ty, tuy nhiên tôi đang gặp một số vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Vậy cho tôi hỏi: Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là gì? Quy trình thực hiện như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer