Văn Bản Khác

Ngày 08/09/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5910/VPCP-NC về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Ngày 18/08/2022, UBTVQH ban hành Pháp lệnh 02/2022/UBTVQH15 (có hiệu lực từ ngày 01/9/2022) về xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo đó, quy định về xử phạt hành vi tiết lộ bí mật điều tra như sau:

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 707/HQTPHCM-TXNK ngày 12/4/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về việc thực hiện quy trình hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa

Ngày 28/6/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 3659/BTNMT-TCMT hướng dẫn một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ngày 24 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng

Ngày 16/6/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15.

Ngày 01/6/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế.

Vừa qua ngày 17/3/2022, Tổng cục thuế ban hành Công văn 769/TCT-TTKT năm 2022 thực hiện chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước. Theo đó tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với một số ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao (đặc biệt các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế, hóa đơn, giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử,...), các ngành nghề tăng trưởng mạnh, có dư địa thu.

Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1604/TCT-KK triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG kết nối CSDLQG về dân cư.

Ngày 18/5/2022, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer