mẫu tờ khai

Những bài biết cùng chủ đề 'mẫu tờ khai'

Mẫu số 01/TMĐN tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai tiền sử dụng đất mẫu số 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) mẫu số 03/SDNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế) mẫu số 02/SDNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dành cho tổ chức có đất chịu thuế) mẫu số 01/SDNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế nhà, đất (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân) mẫu số 02/NĐAT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế nhà, đất (Áp dụng cho tổ chức) mẫu số 01/NDAT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Luật Sao Việt xin cung cấp tới bạn đọc mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer