Mẫu số: 03/SDNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC

ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

                                   (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)

                                               [01 Kỳ tính thuế: Năm ......

                                   [02]  Lần đầu:   *              [03]  Bổ sung lần thứ:  *

[04] Tên người nộp thuế: ......................................................................................

[05] Mã số thuế: ........................................................................................................

[06] Địa chỉ: ................................................ Phường/ xã: .............................................

       Quận/huyện: ........................................ Tỉnh/Thành phố: .......................................

[07] Điện thoại: ............................... [08] Fax: ....................... [09] Email: .....................

[10] Đại lý thuế (nếu có) : .........................................................................................

[11] Mã số thuế: .........................................................................................................

[12] Địa chỉ: ...................................................................................................................

[13] Quận/huyện: ........................................ [14] Tỉnh/Thành phố: ..................................

[15] Điện thoại: ........................ [16] Fax: ........................ [17] Email: .............................

[18] Hợp đồng đại lý thuế, số..................................  ngày.................................................  

[19] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần: ....................................................

[20] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha):...........................................

[21] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần: ..........................................................................

[22] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): ........................................

[23] Sản lượng khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc  m3/ha):...................

[24] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3):...................

[25] Giá trị sản lượng khai thác [25] = [23] x [24].............................................................

[26] Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (nếu có): .........................................

[27] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp [27] = ([25] x 4%) - [26]  ............................

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.  

                                                                                            Ngày...tháng...năm..........  

                                                                                                 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:.....                                                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:.............                             

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer