thuế sử dụng đất nông nghiệp

Những bài biết cùng chủ đề 'thuế sử dụng đất nông nghiệp'

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp mẫu số 04/SDNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) mẫu số 03/SDNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế) mẫu số 02/SDNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dành cho tổ chức có đất chịu thuế) mẫu số 01/SDNN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer