Mẫu số: 02/SDNN

                                                                  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC

                                                                                ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

                                  (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế)

                                                 [01]  Kỳ tính thuế: Năm ........

                                 [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Tên người nộp thuế: ..................................................................................

[05] Mã số thuế (nếu có): ...................................................................................

[06] Địa chỉ: ............................................... Phường/xã: ........................................

Quận/huyện: ............................................ Tỉnh/Thành phố: ..................................

[07] Điện thoại: .............................[08] Fax:...................... [09] Email:...................

[10] Đại lý thuế (nếu có) :....................................................................................

[11] Mã số thuế: .................................................................................................

[12] Địa chỉ:  .........................................................................................................

[13] Quận/huyện: ................... [14] Tỉnh/Thành phố: ..............................................

[15] Điện thoại: .....................  [16] Fax: .................. [17] Email: ...........................

[18] Hợp đồng đại lý thuế số:............................... ngày...........................................

1. Diện tích đất nông nghiệp sử dụng:

1.1. Địa chỉ lô đất ...................................................................................................

1.2. Diện tích: ..................................... m2

1.3. Loại đất: (cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất trông cây lâu năm, đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây hàng năm…):

1.4. Thuế được miễn, giảm:................................. đồng.

2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp:

2.1. Đối với diện tích ngoài hạn mức chịu thuế suất bổ sung của đất trồng cây hàng năm và mặt đất nuôi trồng thuỷ sản (ha):

2.2. Đối với diện tích ngoài hạn mức chịu thuế suất bổ sung của đất trồng cây lâu năm (ha):

2.3. Các trường hợp khác (nếu có):..............................................

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.                  

                                                                                 Ngày....... tháng....... năm.......         

                                                                                      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                          ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                                  

Họ và tên:..............                                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)                                                       

Chứng chỉ hành nghề số: ...........                           

Ghi chú:

1. Mỗi tờ khai được sử dụng cho 1 lô đất.

2. Chỉ tiêu thuế được miễn, giảm: người nộp thuế ghi miễn hoặc hoặc ghi % giảm; đồng thời người nộp thuế phải kèm theo tài liệu chứng minh được miễn, giảm.

3. Chỉ tiêu phần 2 chỉ khai trong một tờ khai tính thuế sử dụng đất nông  nghiệp.

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer