TÊN CƠ QUAN THUẾ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   CẤP TRÊN                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             TÊN CƠ QUAN THUẾ                                                    --------------

                 RA THÔNG BÁO

                         --------

           Số: ................/TB-.............                                     ................., ngày.......tháng.......năm.......      

                                                               THÔNG BÁO

          Về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua 

          cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ 

          về hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không 

                                                 có mã của cơ quan thuế

                                 Kính gửi : (Họ tên người nộp thuế:….)
                                                (Mã số thuế:....)

Sau khi rà soát điều kiện thực hiện, Cơ quan thuế thông báo người nộp thuế kể từ 

ngày....tháng....năm 201.... (hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã qua Cổng 

thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa 

đơn điện tử không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế), 

đề nghị người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức

cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử.

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

 

                                                                         THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

                                                                                           (Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)

 

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

     

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer