Thông tư 39/2016/TT-NHNN

Những bài biết cùng chủ đề 'Thông tư 39/2016/TT-NHNN'

Quyết định 920/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Quyết định 420/QĐ-NHNN 2020 mức lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer