Ngày 12/5/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) được áp dụng là 5,0%/năm. Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô thì mức lãi suất tối đa được áp dụng trong trường hợp này là 6,0%/năm.

Đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết trước đó, lãi suất được áp dụng theo quy định tại hợp đồng, thỏa thuận đã ký nếu không trái với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/5/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 920/QĐ-NHNN​ 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer