Ngày 16/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 420/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được áp dụng là 5,5%/năm. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô thì mức lãi suất tối đa được áp dụng trong trường hợp này là 6,5%/năm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/3/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 420/QĐ-NHNN

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer