Ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 701/QĐ-TTg về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Cụ thể, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử gồm 19 thành viên trong đó: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

Theo đó, các thành viên Ủy ban làm việc theo Quy chế hoạt động của Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình. Thành lập Tổ công tác giúp việc Ủy ban đặt tại Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.   

Bên cạnh đó, Quyết định đã quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban như sau: nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số; cho ý kiến về các chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử,…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 701/QĐ-TTg 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer