chính phủ điện tử

Những bài biết cùng chủ đề 'chính phủ điện tử'

Quyết định 701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer