(NB&CL)Dù đã cấp thay đổi ĐKKD thành công cho Cienco1 (ngày 3/9) nhưng ngày 15/9/2020 đơn vị này mới phát đi văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT C03 xác minh hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần 11 tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP “có giả mạo hay không”.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trong bài viết “Hà Nội: Cần sớm làm rõ những kiến nghị trong việc cấp đổi đăng ký kinh doanh tại Cienco 1” cho biết: Mặc dù các cổ đông tại Cienco 1 đã có nhiều đơn thư gửi Sở KH&ĐT TP. Hà Nội nhằm kiến nghị ngăn chặn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp này, nhưng bỏ qua những ý kiến, ngày 3/9/2020 đơn vị này vẫn quyết tâm thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11 cho Cienco1, khiến những bức xúc, khiếu kiện trong nội bộ doanh nghiệp này tiếp tục “leo thang”.

Trước “sức ép” yêu cầu làm rõ từ phía các cơ quan gồm Văn phòng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội và cán bộ, công nhân viên tại Cienco1, mới đây (ngày 15/9/2020) Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội đã có văn bản 911/CV-ĐKKD gửi Cơ quan CSĐT (C03) có nội dung: Trong thời gian vừa qua, Phòng Đăng ký kinh doanh liên tiếp nhận được đơn thư kiến nghị phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Hòa và một số cổ đông Cienco1 về việc cấp đổi GCN đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 3/9/2020 của Cienco1... Tại đơn thư, ông Hòa và ông Võ Thành Công - Trưởng ban Kiểm soát, Đỗ Huy Hưng - Chủ tịch Công đoàn Cienco1 phản ánh hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD của Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP có dấu hiệu giả mạo và đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội xem xét thu hồi GCN ĐKKD thay đổi lần 11 theo quy định.

Cụ thể, căn cứ quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 62 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản 7364/VPCP-V.I ngày 4/9/2020 của Văn phòng Chính phủ trong đó có giao UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, làm rõ phản ánh, kiến nghị của Cienco1, đề nghị Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công an xác minh hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần 11 ngày 3/9/2020 của Cienco1 có giả mạo hay không, để Phòng ĐKKD giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định.

Đề nghị C03 có ý kiến trả lời: (1) Trên cơ sở 04 lệnh kê biên cổ phần tại Cienco1, ai có quyền cổ đông tại Cienco1 (Đinh Ngọc Hệ hay 4 pháp nhân là Yên Khánh, Cái Mép, Khánh An và An Hiền đang đứng sở hữu cổ phần). (2) Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có ảnh hưởng đến lệnh kê biên, số cổ phần bị kê biên hay không?

Phản ứng về động thái này của Sở KH&ĐT Hà Nội, đại diện nhóm cổ đông tại Cienco1 cho rằng, bản thân Phòng Đăng ký kinh doanh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đủ khả năng và thẩm quyền để hiểu hồ sơ xin cấp đổi đăng kí kinh doanh lần 11 của Cienco1 có đúng hay không, không nhất thiết phải làm văn bản gửi Cơ quan CSĐT. Bởi, khi chúng tôi có đơn khiếu kiện, đơn đề nghị ngăn chặn khẩn cấp việc cấp đổi ĐKKD, đã cung cấp cho Sở KH&ĐT băng video quay lại toàn bộ nội dung đại hội cổ đông tổ chức tại Côn Đảo ngày 19/12 (âm lịch), video được thừa phát lại và đã được công nhận giữa các bên nhưng khi cấp đổi GPKD lại khác hoàn toàn, thì hiển nhiên là sai. Đây là động thái cố tình “đá quả bóng” của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm thoái trách nhiệm – đại diện Cienco1 khẳng định. 

Người được giao quản lý tài sản kê biên báo cáo gì với C03?

Tại văn bản trả lời Cienco1 ngày 15/9/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết: Căn cứ theo nội dung ghi nhận tại 04 Lệnh kê biên, cho đến nay ông Nguyễn Ngọc Hòa, người đại diện pháp luật theo GCN ĐKDN thay đổi lần 10 của Cienco1 vẫn đang là người đại diện quản lý số cổ phần bị kê biên nêu trên theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian chờ văn bản kết luận của Cơ quan CSĐT, Phòng Đăng kí kinh doanh Hà Nội đề nghị Cienco1, ông Đinh Ngọc Vượng, Nguyễn Ngọc Hòa tuân thủ quy định pháp luật trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch với các đối tác để không ảnh hưởng đến số cổ phần đang bị kê biên; không thực hiện các giao dịch liên quan đến chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, đánh tráo, hủy hoại số cổ phần đã bị kê biên của 4 cổ đông Yên Khánh, Cái Mép, Khánh An, An Hiền - văn bản nêu rõ.

Sau khi nhận được văn bản trên, ngày 17/9/2020, ông Nguyễn Ngọc Hòa đã có bản báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến nhóm công ty đứng tên cổ phần của Đinh Ngọc Hệ gửi Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết: Ngày 25/12/2019, nhóm các công ty có văn bản yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ gửi đến HĐQT Cienco1, ngày 27/12/2019 HĐQT Cienco1 nhận được văn bản của nhóm cổ đông trên. Ngày 6/1/2020, HĐQT đã có văn bản trả lời chưa tổ chức tiến hành đại hội, cũng như lý do chưa tiến hành vì các công ty còn nợ Cienco1 khoảng gần 600 tỷ chưa trả nợ, không chịu xác nhận công nợ, không đủ cơ sở để hoàn thiện báo cáo tài chính 2018, số cổ phần đứng tên các công ty đang bị kê biên và cầm cố tại các ngân hàng, bên cạnh đó, HĐQT Cienco1 cũng nhận được văn bản của Khánh An đề nghị chưa tổ chức ĐHĐCĐ của Cienco1.

Nhưng ngày 13/1/2020, tức chỉ sau 7 ngày, nhóm công ty Yên Khánh, Cái Mép, An Hiền đã tiến hành đại hội tại Côn Đảo vào 19/12 (âm lịch) sát Tết Nguyên đán nhằm loại bỏ hơn 1.400 cổ đông nhỏ là những người lao động, cán bộ của Cienco1 không thể có điều kiện tham dự. Mục đích của đại hội chỉ có 1 nội dung chủ yếu là thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Hòa và ông Đào Việt Tiến.

Ngày 17/1/2020, nhóm công ty đại diện là ông Đinh Ngọc Vượng đã nộp hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh xin thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chỉ còn một người là ông Đinh Ngọc Vượng - Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, hồ sơ bị từ chối vì không hợp lệ, Biên bản, Nghị quyết  ĐHĐCĐ không hợp với quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp. Sau đó, phải điều chỉnh nhiều lần Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ, Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT và các tài liệu khác.

Đến ngày 28/8/2020, Phòng ĐKKD tiếp tục tiếp nhận được hồ sơ thay đổi của nhóm công ty đã được chỉnh sửa phù hợp.

Theo ông Hòa, nhóm cổ đông trên đã nộp lên Sở KH&ĐT Hà Nội 2 biên bản họp ĐHĐCĐ, 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13/1/2020; 02 biên bản họp HĐQT, 02 Nghị quyết của HĐQT ngày 15/1/2020, khẳng định có việc sửa đổi các văn bản này và cho rằng việc sửa đổi không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ khoản 2 Điều 146 Luật Doanh nghiệp quy định: “Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp”, Biên bản ĐHĐCĐ phải được Thư ký đại hội công bố trước đại hội và ĐHĐCĐ biểu quyết trước khi đại hội kết thúc nên tất cả những thay đổi nội dung và hình thức sửa đổi sau khi đại hội kết thúc đều không có giá trị hay nói cách khác bất kỳ biên bản đại hội nào chỉnh sửa không phải bản được thông qua đại hội đều là giả.

Qua đó, ông Hòa đã kiến nghị C03 xác định hồ sơ ông Vượng nộp ngày 28/8/2020 là giả mạo và thu hồi đăng ký kinh doanh lần 11, giữ nguyên đăng ký kinh doanh lần 10 để lưu nhiệm bộ máy quản lý cũ cho đến khi toàn bộ vụ án được xét xử và bàn giao lại cổ phần bị kê biên theo phán quyết của Tòa án.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội cho rằng: Việc cấp đổi ĐKDN lần 11 cho Cienco1 là đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo. Bởi vậy, sau khi nhận đơn thư khiếu kiện về giả mạo hồ sơ, chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến C03 Bộ Công an, nếu đơn vị này kết luận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần 11 tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP là giả mạo, chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi GCN ĐKDN đã cấp theo quy định.

Nguồn :https://congluan.vn/so-ke-hoach-va-dau-tu-ha-noi-xin-y-kien-c03-khi-viec-da-roi-post98272.html

 
 
Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer