Ngày 27/12/2019, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 27/2019/TT-BNNPTNT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 18 văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành, liên tịch ban hành, đơn cử như sau:

- Thông tư 05/1998/TT-BNN-BVTV ngày 06/5/1998 hướng dẫn Chỉ thị 09/1998/CT-TTg ngày 18/2/1998 về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng;

- Quyết định 650/2000/QĐ-BTS ngày 04/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thủy sản, thay thế Quyết định 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/01/2000;

- Quyết định 15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành…

Ngoài ra, bãi bỏ một phần của Quyết định 114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008, Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 và Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018.

Thông tư 27/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Thông tư 27/2019/TT-BNNPTNT 

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer