Thông tư 18/2019/TT-BXD hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng được ban hành ngày 26/12/2019.

Theo đó, quy đổi vốn đầu tư xây dựng là quy đổi các khoản mục chi phí gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

Việc quy đổi được thực hiện theo các phương pháp sau:
- Phương pháp sử dụng hệ số quy đổi;
- Phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng;
- Phương pháp lập dự toán theo khối lượng hoàn thành và giá xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng;
- Phương pháp kết hợp các phương pháp nêu trên.
Chủ đầu tư căn cứ theo hình thức thực hiện dự án, hình thức giá hợp đồng của các gói thầu xây dựng lựa chọn phương pháp để thực hiện quy đổi vốn đầu tư xây dựng cho phù hợp.
Ấn
TẢI VỀ để xem chi tiết các phương pháp quy đổi tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 18/2019/TT-BXD (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020).

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer