Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ (NNHC).

Theo đó, Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ NN&PTNT, Sở NN&PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm NNHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ NN&PTNT trong các trường hợp sau:

- Theo kế hoạch được phê duyệt;

- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm NNHC thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác có liên quan.

Trường hợp sản phẩm NNHC không đảm bảo chất lượng thì xử lý như sau:

- Xử lý sản phẩm NNHC bị thu hồi theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018;

- Xử lý vi phạm đối với các hành vi không bảo đảm chất lượng của sản phẩm NNHC theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT sẽ có hiệu lực từ ngày 18/12/2019.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer