Nội dung này được đề cập tại Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, để xác định định mức sử dụng thiết bị, các cơ sở giáo dục cần căn cứ theo các nguyên tắc sau đây:

- Đối với thiết bị có trong danh mục thiết bị dạy học do Bộ GD&ĐT ban hành (sau đây gọi tắt là Danh mục):

Căn cứ quy mô học sinh, số lớp và các quy định trong Danh mục để xác định số lượng, đảm bảo đủ thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học, giáo dục và chăm sóc trẻ trong các cơ sở giáo dục.

- Đối với thiết bị không có trong Danh mục, cần căn cứ theo các nguyên tắc:

+ Phù hợp nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục;

+ Theo định hướng phát triển của cơ sở giáo dục;

+ Quy mô học sinh, số lớp;

+ Nhu cầu sử dụng thực tế;

+ Điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt, bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị.

Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2019.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer