Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BCA về việc quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân ngày 10/02/2020.

Theo đó, quy định mỗi lần đến gặp phạm nhân tối đa không quá 03 thân nhân; tuy nhiên, trong trường hợp do yêu cầu giáo dục cải tạo, Thủ trưởng cơ sở giam giữ có thể quyết định việc tăng số lượng thân nhân nhưng không quá 05 người.
(Theo quy định hiện hành, số lượng thân nhân được gặp phạm nhân không quá 03 người).
Việc tăng số lượng thân nhân gặp phạm nhân phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân.
Ngoài ra, Thông tư này còn quy định chi tiết chế độ gặp của phạm nhân; đối tượng được gặp phạm nhân; nhà gặp phạm nhân; việc phạm nhân nhận quà; nhận, gửi thư; liên lạc với thân nhân bằng điện thoại…
Thông tư 14/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2020 và thay thế Thông tư 07/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Thông tư 14/2020/TT-BCA

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer