Ngày 19/02/2020, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Theo đó, hợp tác xã được đánh giá lựa chọn trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm, cụ thể như sau:
- Tiêu chí 1: Vốn của hợp tác xã;
- Tiêu chí 2: Tài sản của hợp tác xã;
- Tiêu chí 3: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác xã;
- Tiêu chí 4: Trích lập các Quỹ của hợp tác xã;
- Tiêu chí 5: Chấp hành pháp luật trong tổ chức, hoạt động của hợp tác xã;
- Tiêu chí 6: Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;
- Tiêu chí 7: Trình độ cán bộ quản lý, điều hành;
- Tiêu chí 8: Chế độ, chính sách cho thành viên và người lao động;
- Tiêu chí 9: Mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, chuỗi giá trị;
- Tiêu chí 10: Mức độ tham gia của thành viên đối với hợp tác xã;
- Tiêu chí 11: Lợi ích thành viên;
- Tiêu chí 12: Sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng cho thành viên;
- Tiêu chí 13: Công tác thông tin, truyền thông, đào tạo bồi dưỡng;
- Tiêu chí 14: Mức độ ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;
- Tiêu chí 15: Hợp tác xã được khen thưởng trong năm.
Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 01/04/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer