Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, trong năm 2019, các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính sau đây:

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; …

- Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh;

- Không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; 

- Không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 

Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC, có hiệu lực từ ngày 24/4/2019.

Xem chi tiết nội dung Quyết định 75/QĐ-BCĐCCHC tại Tải về.

 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer