Theo đó, trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, danh mục Bí mật nhà nước độ Mật gồm.

- Họ tên, địa chỉ, bút tích của người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trừ trường hợp người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng có yêu cầu khác;
- Nội dung báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi tham nhũng;
- Kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, báo cáo về tham nhũng;
- Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không công khai.
 
Quyết định 774/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 774/QĐ-TTg.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer