Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 665/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với mục tiêu là căn cứ để hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành thủy sản, xây dựng các trung tâm nghề cá lớn; bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân. Đồng thời, Quy hoạch cũng nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần, neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch.

Quy hoạch phải bao gồm các nội dung như: Phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh, tình trạng phân bố và sử dụng không gian đối với hệ thống cảng cá, khu neo đậu; Xác định các yêu cầu phát triển cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 665/QĐ-TTg​ 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer