Ngày 13/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 634/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 với mục tiêu bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, giải quyết; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Phấn đấu nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%. Mặt khác, tiến hành giảm số đối tượng bị tạm giam, tạm giữ chết; khắc phục tình trạng tạm giam, giữ chung người cùng một vụ án với nhau, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình và đạt được các mục tiêu nói trên, Thủ tướng đưa ra các nhiệm vụ cần thực hiện như sau: Hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước, khắc phục kịp thời sơ hở, thiếu sót; Tăng cường phòng ngừa tội phạm qua việc tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tại cộng đồng dân cư, đẩy mạnh phòng ngừa nghiệp vụ; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, phòng, chống oan sai…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 634/QĐ-TTg

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer