Ngày 12/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 632/QĐ-TTg về việc giao Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 cho Ngân hàng Chính sách xã hội với mức tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2019 là 8%. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được giao, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 632/QĐ-TTg

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer