Ngày 11/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 628/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa, trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông đã được thông qua. Ngoài ra, Thủ tướng cũng ưu tiên bố trí kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo viên các cấp, giảng viên sư phạm. Đồng thời ưu tiên quỹ đất, tài chính để bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học 02 buổi/ngày, đặc biệt là ở vùng khó khăn.

Mặt khác, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đào tạo của các cơ sở giáo dục ngoài công lập; bảo đảm công bằng về chế độ, chính sách đối với người học tại cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Bên cạnh đó, Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng được triển khai thực hiện đối với các trình độ giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 628/QĐ-TTg

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer