Ngày 10/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 471/QĐ-BTP về việc công bố công khai tình hình xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, Cục Công tác phía Nam điều chuyển 01 khuôn viên đất có diện tích 349,2 m2 (nguyên giá là 12,5712 tỷ đồng) và 01 nhà có diện tích 311 m2.

Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Cần Thơ điều chuyển 01 khuôn viên đất có diện tích 2.007,70 m2 (nguyên giá là 4,52535 tỷ đồng) và 01 nhà có diện tích 780 m2 (nguyên giá là 5,282956 tỷ đồng)....

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 471/QĐ-BTP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer