Ngày 03/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 458/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025".

Theo đó, Chính phủ đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2020 - 2025, bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan Nhà nước được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 458/QĐ-TTg

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer