Ngày 23/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 404/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt danh sách gồm 31 thành viên Tổ công tác về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Tổ phó thường trực là ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp; 02 Tổ phó Tổ công tác là ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 404/QĐ-TTg

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer