Ngày 25/5/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ra Quyết định 350/QĐ-BNV ban hành Danh sách cơ quan quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Cụ thể, Bộ Công Thương quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của 60 hội sau: Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam; Hiệp hội Bao bì Việt Nam; Hiệp hội Bao bì Xi măng Việt Nam; Hiệp hội Bia – Rượu nước giải khát; Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam; Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam; Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam; Hiệp hội Dệt – May Việt Nam; Hiệp hội Gas Việt Nam; Hiệp hội Nhựa Việt Nam; Hiệp hội Sữa Việt Nam;…

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của 12 hội sau: Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam; Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi; Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam;…

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng ban hành Danh sách các hội thuộc quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính như sau: 17 hội thuộc Bộ Giao thông Vận tải; 18 hội thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 69 hội thuộc Bộ Ngoại giao; 11 hội thuộc Bộ Tài chính; 24 hội thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 14 hội thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; 06 hội thuộc Bộ Tư pháp; 66 hội thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 350/QĐ-BNV

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer