Ngày 19/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 283/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, Thủ tướng đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, các ngân hàng thương mại cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II, ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn và có ít nhất 1-2 ngân hàng nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tài sản) trong khu vực châu Á. Đến năm 2025, phấn đấu tỷ trọng tiền mặt trên tổng thanh toán ở mức dưới 8%, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tổ chức tín dụng dưới 3%...

Về lĩnh vực lao động, Thủ tướng cũng đặt ra mục tiêu vào năm 2020 có 25% lao động các ngành dịch vụ qua đào tạo có chứng chỉ; con số này vào khoảng 30-35% ở năm 2025. Cũng vào năm 2025, Việt Nam phấn đấu đào tạo nghề bình quân hàng năm cho khoảng 4,6 triệu người, trong đó có ít nhất 85% người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; đồng thời tăng cường chất lượng giáo dục phù hợp với mục tiêu đổi mới chương trình, sách giáo khoa và cách mạng công nghệ 4.0.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 283/QĐ-TTg

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer