Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quan trắc môi trường

Hình ảnh mang tính minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 21/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 1605/QĐ-BTNMT về việc về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

Theo đó, thời hạn giải quyết đối với trường hợp liên thông giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 45 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ và phí thẩm định.

Cụ thể, các bước thực hiện như sau: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; Tổ chức kiểm tra; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường và Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tổng Cục trưởng hoặc Phó Tổng Cục trưởng được phân công phụ trách đơn vị thành lập Đoàn kiểm tra với tối đa 05 thành viên gồm: Trưởng đoàn, các thành viên đoàn kiểm tra là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước và các chuyên gia quan trắc môi trường; Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra thực tế và họp đánh giá các điều kiện tham gia hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của tổ chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 1605/QĐ-BTNMT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer