Ngày 27/5/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1418/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn.

Cụ thể, phê duyệt nhiệm vụ “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vải kháng khuẩn, kháng nước từ nguồn nguyên liệu trong nước ở quy mô công nghiệp, ứng dụng sản xuất một số sản phẩm phục vụ y tế cộng đồng” tại danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính: thông báo nhiệm vụ trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định; tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng lý tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 1418/QĐ-BKHCN

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer