Ngày 15/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 1197/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phân công thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 13/9/2017 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành kiện toàn Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ vào Quý II/2020. Việc tham vấn, lấy ý kiến về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư sẽ được thực hiện vào Quý IV/2020. Bên cạnh đó, Bộ cũng thường xuyên tiến hành rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Cũng trong Quý III, IV/2020, Bộ dự định đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Việc phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được thường xuyên thực hiện.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 1197/QĐ-BGDĐT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer