Ngày 27/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1183/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 07 thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn cấp Trung ương và 03 thủ tục cấp tỉnh bị sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

Thủ tục hành chính cấp Trung ương bị sửa đổi, bổ sung bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết; Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết…

Trong đó, việc cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được thực hiện như sau: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Khí tượng Thủy văn xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép (nếu đủ điều kiện) trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 1183/QĐ-BTNMT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer