Ngày 11/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định 118/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2020.

Với mục tiêu phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với tâng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Ủy ban dân tộc, Bộ trưởng yêu cầu:

Đặc biệt, năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Ủy ban dân tộc sẽ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động đối với 100% các đơn vị thuộc Ủy ban (trong đó, trực tiếp kiểm tra 5-7 đơn vị; 100% các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 118/QĐ-UBDT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer