Ngày 26/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1174/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ với 30 chỉ tiêu. Cụ thể:

Thứ nhất, Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính dự kiến tuyển dụng: 03 Đo đạc bản đồ viên Địa chính viên; 02 Đo đạc bản đồ viên/Kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ; 01 Chuyên viên/Kế toán viên.

Thứ hai, Phòng Thí nghiệm trọng lực dự kiến tuyển dụng: 03 Nghiên cứu viên/ kỹ sư/ Đo đạc bản đồ viên đề xuất, nghiên cứu, làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở trong lĩnh vực trọng lực.

Thứ ba, Phân Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phía Nam dự kiến tuyển dụng: 01 Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện công việc lưu trữ, cấp phát tư liệu; 01 Đo đạc bản đồ viên/ Địa chính viên thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đoán đọc, điều vẽ ảnh; 01 Đo đạc bản đồ viên/Kỹ sư thực hiện tư vấn và chuyển giao công nghệ trắc địa bản đồ…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 1174/QĐ-BTNMT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer