Ngày 19/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 1123/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo đó, Bộ sẽ thực hiện cung cấp ít nhất 50% thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020. Việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử sẽ được thực hiện tập trung, thống nhất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, cũng trong thời gian này, việc nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ cũng được tiến hành.

Bên cạnh đó, nhằm triển khai các giải pháp, điều kiện bảo đảm phương thức thực hiện TTHC, Bộ tiến hành rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng, lựa chọn và ban hành công khai danh mục các TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Mặt khác, việc xây dựng các quy trình nội bộ theo hướng tái cấu trúc, chuẩn hoá quy trình, thành phần hồ sơ, các biểu mẫu, thời gian thực hiện TTHC… cũng sẽ được tiến hành trong năm nay.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Quyết định 1123/QĐ-BTNMT

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer