Ưu đãi đầu tư đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, chính vì vậy mà trong những năm qua Nhà nước luôn tích cực hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi về đầu tư để thu hút và quản lý tốt hơn nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Từ ngày 01/01/2021, khi Luật Đầu tư 2020 bắt đầu có hiệu lực, các hình thức ưu đãi đầu tư sẽ được điều chỉnh tăng thêm và mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Luật Đầu tư mới quy định tăng thêm một hình thức ưu đãi đầu tư đó là “Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế”. Ngoài ra, 3 hình thức ưu đãi trước đây vẫn được áp dụng bao gồm:
- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất.

Về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, Luật đầu tư 2020 mở rộng nhóm đối tượng này hơn hẳn so với Luật cũ.

- Mở rộng thêm ngành nghề ưu đãi đầu tư:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2020 có thay đổi, mở rộng thêm ngành, nghề ưu đãi đầu tư, ví dụ thêm: Giáo dục đại học; Sản xuất trang thiết bị y tế; Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành;...

- Bổ sung thêm Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư: khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực, Chính phủ sẽ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư 

- Bổ sung thêm tiêu chí hưởng ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư: các dự án này phải đồng thời có một trong các tiêu chí như có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động;

- Mở rộng thêm các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư:

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

+ Dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

+ Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển;

+ Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ;

+ Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Lưu ý:

Dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây:

- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

- Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.


 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer