Anh Hùng (Thái Nguyên): “Chào luật sư, tôi muốn hỏi về nguyên tắc và cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty cổ phần? Tôi cảm ơn”. 

Nguồn ảnh: Internet

Trả lời:

* Về nguyên tắc phân chia lợi nhuận trong công ty cổ phần:

Lợi nhuận của cổ đông trong công ty cổ phần được gọi là cổ tức. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Có hai loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (theo Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014). Việc chi trả cổ tức sẽ căn cứ theo loại cổ phần, cụ thể như sau:

- Đối với cổ phần phổ thông:

+ Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

+ Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: (i) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; (ii) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; (iii) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

- Đối với cổ phần ưu đãi: Cổ phần ưu đãi bao gồm 4 loại khác nhau (Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại và Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định). Trong đó, cổ tức cũng được phân chia theo từng loại:

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức có mức cổ tức cao hơn so với cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được chia cổ tức cao hơn so với các cổ đông còn lại. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Mức cổ tức cố định được ghi chi tiết trên cổ phiếu (trái phiếu) của cổ phần ưu đãi cổ tức; không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

+ Đối với các loại cổ phần ưu đãi khác: Mức cổ tức chi trả giống với cổ phần phổ thông.

* Về cách thức phân chia lợi nhuận trong công ty cổ phần:

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì việc phân chia lợi nhuận trong công ty CP được thực hiện như sau:

Bước 1: Hội đồng quản trị phải tổ chức họp Hội đồng quản trị để thống nhất mức cổ tức chi trả. Sau đó kiến nghị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bước 2: Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông phải xem xét thông qua phương án trả cổ tức. Và ra quyết định mức cổ tức của từng loại cổ phần.

Bước 3: Chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.

Bước 4: Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Hội đồng quản trị gửi thông báo về trả cổ tức đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông.

Bước 5: Cổ tức phải được hoạch toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trên đây là tư vấn của Luật Sao Việt đối với câu hỏi của bạn. Nếu trong quá trình thực hiện các thủ tục có gặp phải các vấn đề cần được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ:

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -            
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"         

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 1900 6243

Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525B Lạc Long Quân, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer