Ngày 25/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 81/NQ-CP về việc phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và đề mục.

Theo đó, Chính phủ quyết định phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 04 chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục thuộc 14 chủ đề khác. Cụ thể bao gồm:

Thứ nhất, chủ đề Bổ trợ tư pháp gồm 02 đề mục là Đấu giá tài sản, Trợ giúp pháp lý; chủ đề Kế toán, kiểm toán gồm 02 đề mục là Kế toán, Kiểm toán độc lập; các chủ đề Thống kê và Hình sự, mỗi chủ đề có 01 đề mục cùng tên.

Thứ hai, 24 đề mục thuộc 14 chủ đề khác bao gồm: Biên giới quốc gia, Phòng, chống khủng bố thuộc chủ đề An ninh quốc gia; An toàn thông tin mạng thuộc chủ đề Bưu chính, viễn thông; Thủy lợi, Thú y thuộc chủ đề Nông nghiệp, nông thôn; Đo đạc và bản đồ, Khoáng sản, Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc chủ đề Tài nguyên…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị quyết 81/NQ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer