Đây là nội dung được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 78/NQ-CP về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam ngày 22/5/2020.

Cụ thể, đồng ý nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam.

Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Bản ghi nhớ nêu trên với Diễn đàn Kinh tế thế giới. Đồng thời, Bộ Tài chính cần hướng dẫn, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông để đóng góp cho Diễn đàn Kinh tế thế giới khoản phí thường niên của năm đầu tiên tương đương 01 triệu Đô la Mỹ, thanh toán trong thời gian 06 tháng kể từ khi công bố Thỏa thuận liên kết và thời điểm khai trương Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam...

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị quyết 78/NQ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer