Ngày 14/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Cụ thể, Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Bên cạnh đó, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 9/2020.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ấn nút TẢI VỀ để xem chi tiết nội dung Nghị quyết 71/NQ-CP

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer